Przydatne informacje dla klientów samozatrudnionych.

SAMOZATRUDNIENIE (SELF EMPLOYMENT)

• Najprostsza forma działalności gospodarczej w Wielkiej Brytanii.
• Do rejestracji samozatrudnienia wymagany jest numer ubezpieczenia społecznego (National Insurance Number).
• Rejestracji trzeba dokonać w ciągu 3 miesięcy od rozpoczęcia działalności.
• Osoba samozatrudniona nie posiada osobowości prawnej i odpowiada całym swoim majątkiem za działalność firmy.
• Można być zatrudnionym w oparciu o umowę o pracę i jednocześnie być samozatrudnionym.
• Obecny rok podatkowy w UK trwa od 6 kwietnia 2016 do 5 kwietnia 2017 roku.
• Rozliczenie roczne (Self Assessment) musi być zrobione do 31 stycznia 2018. Należny podatek oraz ubezpieczenie społeczne muszą być również opłacone do tej daty.
• Kwota wolna od podatku w roku podatkowym 2016-2017 wynosi £11000.
• Osoby samozatrudnione objęte są podatkiem dochodowym, powyżej kwoty wolnej od podatku oraz są zobowiązane do odprowadzania składek na ubezpieczenie społeczne (Class 2 i Class 4).
• Ubezpieczenie społeczne klasy 2 (Class 2) płaci każda osoba samozatrudniona, której dochód netto przekroczył £5965 (poniżej ten kwoty można ubiegać się o zwolnienie). Składka Class 2 wynosi £2.80 tygodniowo.
• Ubezpieczenie społeczne klasy 4 (Class 4) płaci każda osoba samozatrudniona, której dochód netto przekroczył £8060. Składka Class 4 wynosi 9% rocznych zysków powyżej £8060.
• Należy pamiętać, że przy pierwszym rozliczeniu firmy trzeba zapłacić należny podatek i składki NI (klasy 2 i 4) oraz jeśli zobowiązania te wyniosą więcej niż £1000 także zaliczkę na poczet kolejnego roku podatkowego w wysokości 50% bieżących podatków i składek. Zaliczki muszą być zapłacone do 31 stycznia i do 31 lipca.
• Aby uniknąć stresu i kłopotów warto sobie odkładać pieniądze na podatek i ubezpieczenia przez cały rok na bieżąco.
• Wszystkie dokumenty oraz informacje dotyczące przychodów i kosztów muszą być przechowywane co najmniej przez 5 lat od ostatecznego terminu (31 stycznia) złożenia rozliczenia rocznego. HMRC może sprawdzić i zweryfikować, czy podatek jest naliczany właściwie.


KOSZTY UZYSKANIA PRZYCHODU, KTÓRE MOŻEMY UWZGLĘDNIĆ W ROZLICZENIU ROCZNYM:

• Dojazdy do pracy – są to koszty poniesione na podróże służbowe z miejsca zamieszkania do klienta, w tym wypadku miejsca, gdzie są zaparkowane ciągniki siodłowe. Pamiętajmy, że kwalifikuje się to tylko wtedy, jeśli miejsce, gdzie jedziemy nie jest naszym stałym miejscem pracy a jest to miejsce czasowe. Koszt ten można rozliczać na dwa sposoby:
− Albo na podstawie faktycznie przejechanych mil w celach biznesowych. Pierwsze 10000 rozliczamy po £0.45/mile, a powyżej 10000 mil po £0.25/mile.
− Albo na podstawie poniesionych kosztów: rachunków za paliwo, naprawy, ubezpieczenie, MOT, podatek drogowy itp. W tym wypadku trzeba określić w ilu procentach auto było wykorzystywane do celów biznesowych.
• Podróże transportem publicznym (pociąg, taxi), wymagany jest rachunek potwierdzający ten wydatek.
• Parking – trzeba mieć bilet parkingowy. Mandaty i kary nie mogą być uwzględnione jako koszt!!!
• Dieta – jeśli jesteśmy w pracy do 10 godzin to przysługuje £5 a powyżej 10 godzin £10.
• Noc w hotelu, B&B – na podstawie paragonu w 100%.
• Ubrania robocze (buty, rękawice, kamizelka odblaskowa), najlepiej zbierać paragony, bo bez nich można uwzględnić tylko £120 w skali roku.
• Pranie ubrań roboczych - £60 w skali roku.
• Sprzęt komputerowy – komputer, drukarka, oprogramowanie, musi być paragon.
• Artykuły biurowe, opłaty pocztowe itp.
• Ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej – polisa ubezpieczeniowa.
• Kursy zawodowe – CPC, potrzebny paragon. Kurs językowy nie jest kursem powiązanym z działalnością firmy i nie jest jej kosztem.
• Telefon komórkowy – na podstawie rachunku.
• Wykorzystanie domu jako biura – £260 w skali roku.
• Testy i badania lekarskie, które są powiązane z wykonywaniem zawodu- potrzebne są rachunki.
• Reklamy i ogłoszenia – w gazetach, na stronach internetowych, wizytówki.
• Gazety - maksymalnie £60 w skali roku.
• Opłaty księgowe, prawnicze itp.
• Opłaty bankowe.
• Kwoty ujęte w przychodach (np. na podstawie faktur sprzedaży) ale nie otrzymane i spisane jako nieściągalne.Przydatne informacje dla Limited Company

LIMITED COMPANY inaczej LTD

Limited Company to odpowiednik polskiej spółki z o.o., powstaje poprzez zarejestrowanie w brytyjskim rejestrze firm zwanym Companies House. Firma Limited podlega pełnej księgowości a informacje o firmie są jawne i dostępne na stronie internetowej Companies House.

Cechy firmy Limited Company:
• Brak progów podatkowych.
• 20% podatku dla firm z dowolnym dochodem.
• Obowiązek składania rocznych raportów Annual Return o statusie firmy i ewentualnych zmianach w jej strukturze.
• Obowiązek składania rocznych rozliczeń podatkowych do brytyjskiego urzędu skarbowego zwanego HMRC.
• Obowiązek rejestracji VAT i rozliczeń VAT dla obrotów powyżej £83000. Przy obrotach niższych można zarejestrować VAT dobrowolnie.
• Obowiązek założenia konta biznesowego w banku.
• Możliwość zatrudniania pracowników, których praca będzie ściśle związana z działalnością firmy.
• Rok finansowy trwa 12 miesięcy. Od jego zakończenia w ciągu 9 miesięcy trzeba zrobić rozliczenie firmy i zapłacić podatek dochodowy.

Obowiązki dyrektora firmy:
• Dążyć do tego, aby firma przynosiła zyski.
• Zgłaszać wszelkie zmiany w Companies House i HMRC.
• Składać coroczne zeznania do Companies House i HMRC oraz odpowiadać za ich poprawność.
• Płacić Corporation Tax, czyli podatek dochodowy firmy.
• Zarejestrować się jako dyrektor w HMRC i składać roczne zeznanie podatkowe zwane Self Assessment.

WAŻNE: Trzeba mieć świadomość, że nawet jeśli dyrektor wynajmie księgowego lub inną osobę działającą w imieniu jego firmy to i tak z prawnego punktu widzenia cała odpowiedzialność spoczywa tylko i wyłącznie na nim. Wszelką korespondencję z HMRC oraz z Companies House trzeba przekazać księgowemu jak najszybciej.
Aby obniżyć podatek dochodowy dyrektor zostaje zatrudniony przez swoją firmę Limited Company i dostaje miesięczną wypłatę jako pracownik. Wypłata ta może wynosić miesięcznie £671 albo £915. Przy payslipie £671 nie płaci się ani podatku, ani składki ubezpieczeniowej. Przy payslipie £915 nadal nie płaci się podatku (wypłata roczna mieści się w kwocie wolnej od podatku) ale trzeba opłacać ubezpieczenie National Insurance, które składa się z części pracodawcy (limited company) i pracownika (dyrektor). Jest ona płacona kwartalnie (do 19 stycznia, 19 kwietnia, 19 lipca oraz 19 października) i wynosi ok.£186 na kwartał. Część pracodawcy jest jednocześnie kosztem Limited Company, co zmniejsza zobowiązanie podatkowe tej firmy.

Trzeba pamiętać, że przychód jaki uzyskuje klient działając jako firma Limited Company jest dochodem firmy a nie jego własnym. Przychód dyrektora składa się z:
- zatrudnienia w Limited Company, czyli wypłaty dyrektora jaka jest na payslipie,
- dywidendy, czyli zysku jaki uzyskała firma LTD w danym roku finansowym.


KOSZTY UZYSKANIA PRZYCHODU, KTÓRE MOŻEMY UWZGLĘDNIĆ W ROZLICZENIU ROCZNYM:

Wynagrodzenie dyrektora - Firma Limited nie posiada kwoty wolnej od podatku, natomiast dyrektor tak. Dlatego, aby wykorzystać kwotę wolną od podatku zatrudniamy tego dyrektora w firmie.
Składki National Insurance – tylko część pracodawcy.
Dojazdy do pracy – są to koszty poniesione na podróże służbowe z biura (miejsca zamieszkania) do klienta, w tym wypadku miejsca, gdzie są zaparkowane ciągniki siodłowe. Pamiętajmy, że kwalifikuje się to tylko wtedy, jeśli miejsce, gdzie jedziemy nie jest naszym stałym miejscem pracy a jest to miejsce czasowe. Koszty rozliczamy na podstawie zapisanych mil. Pierwsze 10000 mil rozliczamy po £0.45 za mile, a powyżej 10000 mil po £0.25 za mile.
Podróże transportem publicznym (pociąg, taxi), wymagany jest rachunek potwierdzający ten wydatek.
Parking – trzeba mieć bilet parkingowy. Mandaty i kary nie mogą być uwzględnione jako koszt firmy!!!
Dieta – jeśli jesteśmy poza biurem do 10 godzin to przysługuje £5 a powyżej 10 godzin £10.
Noc w kabinie - £28.16 – bez paragonu.
Noc w hotelu, B&B – na podstawie paragonu w 100%.
Ubrania robocze (buty, rękawice, kamizelka odblaskowa),najlepiej zbierać paragony, bo bez nich można uwzględnić tylko £120 w skali roku.
Pranie ubrań roboczych - £60 w skali roku.
Sprzęt komputerowy – komputer, drukarka, oprogramowanie, musi być paragon.
Artykuły biurowe, opłaty pocztowe itp.
Ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej – polisa ubezpieczeniowa.
Kursy zawodowe – CPC, potrzebny paragon. Kurs językowy nie jest kursem powiązanym z działalnością firmy i nie jest jej kosztem.
Telefon komórkowy – na podstawie rachunku. Jeśli telefon jest własnością firmy powinien być opłacany z konta biznesowego.
Wykorzystanie domu jako biura – £260 w skali roku.
Testy i badania lekarskie, które są powiązane z wykonywaniem zawodu- potrzebne są rachunki.
Reklamy i ogłoszenia – w gazetach, na stronach internetowych, wizytówki.
Gazety - maksymalnie £60 w skali roku.
Opłaty księgowe, prawnicze itp.
Opłaty bankowe.
Kwoty ujęte w przychodach (np. na podstawie faktur sprzedaży) ale nie otrzymane i spisane jako nieściągalne.

Opracowanie, Enterprise Accounting Team

Tel: 01775 454500

Tel: 07937 199981

Adres: Office 6, 12 Enterprise Way,
Pinchbeck, Spalding, Lincs, PE11 3YR